VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

W Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. 15 listopada br. odbędzie się VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Możliwy będzie także udział online.

Tegoroczny Kongres organizuje Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z European Disability Forum oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju.

Wydarzenie objął honorowym patronatem rzecznik praw obywatelskich, który będzie również gościem Kongresu.

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. gwarantuje im równe traktowanie, prawo do godnego i niezależnego życia. Niestety w wielu obszarach nie jest realizowane!

Na tegorocznym Kongresie, który odbywa się corocznie od 2015 roku, przeprowadzone będą debaty eksperckie na ten i wiele innych tematów, m.in. o Konwencji w sytuacjach kryzysowych, edukacji włączającej, która jest szansą dla wszystkich, a także o przyszłości wdrażania Konwencji w Polsce.

Aktualnie szczególnie ważne dla OzN są postanowienia dotyczące obowiązków państw wobec osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych. Z równą mocą pokazały to zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie. Dlatego tematyka VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami obejmuje zarówno refleksję nad bieżącym stanem wdrażania Konwencji, jak i działania na przyszłość, zgodnie z wyrażoną w niej zasadą „nic o nas bez nas”.

Razem możemy więcej!

Oprac. IKa

Data publikacji: 20.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również