Małopolski Tele-Anioł 2.0 – ruszył nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu

4 października ruszył nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0”.

W związku z przychylnym przyjęciem przez Małopolan projektu „Małopolski Tele-Anioł” i ogromną potrzebą kontynuacji działań oferowanych w ramach tego przedsięwzięcia, Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji drugiej edycji projektu.

„Małopolski Tele-Anioł 2.0” został wpisany w Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i mieści się w zakresie działania 6.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

– W trosce o osoby niesamodzielne chcemy jak najszybciej uruchomić procedury mające na celu opracowanie i wdrożenie zaplanowanych działań projektowych. Wiemy, że mnóstwo osób z naszego województwa czeka z niecierpliwością na wsparcie teleopiekuńcze oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Poprzednia edycja wskazała nam kolejne wyzwania, takie jak potrzeba pomocy dla opiekunów, czy świadczenia telemedyczne. Zależy nam na szybkim dotarciu do osób najbardziej potrzebujących – zaznacza Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

W ramach projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0” wsparcie teleopiekuńcze otrzyma 8 000 osób, a dodatkowe usługi opiekuńcze i sąsiedzkie 2 500 z nich. Zakres świadczeń został uzupełniony o opiekę wytchnieniową oraz pilotaż usług telemedycznych.

Nabór partnera/ów do współpracy w ramach projektu prowadzony jest w terminie od 04.10.2023 roku do 25.10.2023 roku i odbywa się w drodze otwartego konkursu.

Szczegółowe informacje dla Oferentów wraz z regulaminem dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Info i fot.: malopolska.pl

Data publikacji: 05.10.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również