Przedświąteczna sesja Sejmiku Śląskiego

Przedświąteczna sesja Sejmiku Śląskiego

Przyjęcie rezolucji w sprawie przekazania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wolnych środków finansowych oraz uchwała dotyczącą określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2013 środki PFRON, to niektóre z punktów XXXII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się 25 marca br.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 14 948 259,00 zł planuje się rozdysponować na następujące zadania:

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności 8 zakładów aktywności zawodowej w kwocie 6 419 500,00 zł;

Na realizację wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, które wynikają z podpisanych do końca 2012 r. umów z tytułu dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w łącznej kwocie 360 958,64 zł, z tego dla:

– Caritas Archidiecezji Katowickiej – 75 520,64 zł na zadanie: „Zespół prac remontowo-budowlanych podnoszących jakość oferowanych usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym w Ośrodku Święty Florian – Dom Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Harcerska 3, 41-503 Chorzów”.

– Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 101 778,00 zł na zadanie: „Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich w Budynku A Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Wapienicka 142”,

– Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 183 660,00 zł na zadanie: „Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Plac Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom”.

– robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, złożonych do dnia 30 listopada 2012 roku oraz kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, składanych w 2013 roku w łącznej kwocie 8 167 800,36 zł.

 

piotrr

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również