Równe prawa, równe szanse

O problemach z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne i działaniach zmierzających do likwidacji barier w dostępie do rynku pracy, rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się 16 grudnia br. w katowickim Centrum Sztuki Filmowej.

Konferencja w szczególności dotyczyła pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz działań podejmowanych na ich rzecz w województwie śląskim. Zaprezentowano także m.in. analizę aktywności zawodowej na terenie naszego województwa, możliwości korzystania z pomocy ośrodków integracji społecznej, rolę organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej oraz różne formy promocji aktywności.

Można było poznać różne formy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz możliwości pełniejszego ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, dzięki korzystaniu z dobrych praktyk i modelowych rozwiązań.

Konferencję uświetniło przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”, a także wystawa prac stworzonych przez osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach inicjatywy Kooperatywa oraz Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej. Zainteresowani mogli skorzystać z doradztwa prowadzonego przez Centrum Integracji w Katowicach oraz przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.

Info: BP

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również