Wizyta parlamentarno-rządowa w kujawsko-pomorskiem

4 czerwca w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu" odbyła się konferencja na temat nowych rozwiązań prawnych, dotyczących wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Udział wzięli, na zaproszenie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, członkowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Marek Plura i Sławomir Piechota.

Podczas spotkania omówiono ważne dla środowiska niepełnosprawnych dokumenty – projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością, a także znowelizowaną ustawę o rehabilitacji. Minister Jarosław Duda przedstawił kierunki polityki społecznej rządu i pracę zespołu ekspertów zajmującego się w resorcie doraźnym wsparciem zatrudniania osób niepełnosprawnych w okresie pogarszającej się koniunktury gospodarczej.
Głównym celem prac resortowych jest zwiększenie limitu pomocy de minimis, poprawa elastyczności gospodarowania ZFRON, zwiększenie dostępu do edukacji młodzieży niepełnosprawnej, ujednolicenie systemu orzecznictwa oraz redefiniowanie chronionego rynku pracy. Minister mówił też o potrzebie zastosowania rozwiązań systemowych dotyczących opieki zdrowotnej w ZPCh, DPS i placówkach pokrewnych. Pełnomocnik rządu odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania. Dotyczyły w szczególności okresów pobytu osób niepełnosprawnych w WTZ, jak również konieczności wprowadzania tekstu do programów lokalnych telewizji kablowych umożliwiającego osobom głuchym korzystanie
z przekazu.
Jako prelegenci wystąpili także przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Sławomir Piechota i członek tej komisji poseł Marek Plura. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści i samorządowcy z regionu kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele wojewódzkiej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych i przewodniczący rad powiatowych , przedstawiciele instytucji działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele WTZ. Przygotowany poczęstunek w postaci różnych wypieków był dziełem uczestników tych warsztatów.
Samorząd województwa reprezentowali wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober, marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałkowie Edward Hartwich i Maciej Eckardt, oraz radni sejmiku.

Oprac. IRCa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również