Zapewnienie dostępności jest obowiązkiem administracji publicznej

W 2019 r. do polskiego porządku prawnego weszła ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Konferencja, poświęcona jej realizacji została zorganizowana przez PFRON w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Uczestniczyli w niej m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik,. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz oraz przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami.

– Regulacja o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest elementem rządowego programu Dostępność Plus, który Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) realizuje od ponad czterech lat. Na działania związane ze zwiększaniem dostępności w transporcie, architekturze, edukacji czy służbie zdrowia przeznaczyliśmy ponad 13 mld złotych – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ustawa stwarza ramy prawno-organizacyjne do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju, nakładając na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym.

Na mocy tych przepisów w ponad 2300 urzędach i instytucjach powołano koordynatorów do spraw dostępności, których rolą jest pomoc osobie w załatwieniu sprawy jeśli napotyka na bariery i problemy związane z brakiem dostępności danej usługi czy miejsca.

Utworzono Fundusz Dostępności, z którego finansowany jest montaż wind, podjazdów, ramp i innych urządzeń, umożliwiających swobodną komunikację w obiektach publicznych i budynkach wielorodzinnych. Już 137 podmiotów skorzystało z tych środków.

– Dzięki ustawie funkcjonuje Rada Dostępności, jako organ doradczy ministra ds. rozwoju regionalnego w zakresie formułowania kluczowych wyzwań w obszarze dostępności. Uzupełnieniem sieci współpracy jest Partnerstwo na rzecz dostępności, którego rolą jest zapewnienie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Partnerstwa reprezentującymi różne środowiska i branże – podkreśliła wiceminister MFiPR.

– Ta ustawa przenosi punkt ciężkości, pokazuje, że obywatel z niepełnosprawnością jest tak samo ważny i jego prawa muszą być respektowane – powiedział wiceminister Wdówik.

-T o po stronie administracji publicznej leży odpowiedzialność za realizację tej ustawy. To nie jest opcja, to nie jest “jak się uda”, to jest prawny obowiązek, który nałożyliśmy – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Przypomniał, że oprócz programu „Dostępność plus” uruchomiono usługi asystenckie. Wyraził nadzieję, że ustawa o asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej zostanie przyjęta przez Sejm jeszcze w tej kadencji.

– Trwają także prace nad ustawą o wyrównywaniu szans, które prowadzimy w ministerstwie rodziny, także mocno zakorzeniając ją o wiedzę i doświadczanie osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych. Ta ustawa zostanie w tej kadencji przygotowana – zadeklarował wiceminister Wdówik.

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz wysoko ocenił, że ustawa o zapewnieniu dostępności jest milowym krokiem w realizacji polityki państwa wobec osób potrzebujących.

– Jedną z najważniejszych barier jest bariera mentalna, która wynika często z nieświadomości osób, które boją się wesprzeć osoby niepełnosprawne, często nie wiedzą jak to zrobić. Dlatego w naszej działalności bardzo duży nacisk kładziemy na informację” – powiedział prezes Michałkiewicz.

Podkreślił, że PFRON realizuje wiele projektów, których celem jest zwiększenie dostępności. Wskazał tu m.in. na konkursy „Dostępne samorządy”, „Dostępne parki narodowe”, czy „Dostępna kultura”.-

Te projekty są ważne, gdyż pokazują, że warto łamać bariery, warto być niezależnym i warto podbijać świat – dodał prezes PFRON.

Więcej informacji o realizacji programu Dostępność Plus prezentujemy na stronie dostepnoscplus.gov.pl.

Oprac. rhr/, fot. MFiPR

Data publikacji: 12.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również