Infolinia dla niewidomych i słabowidzących osób z Ukrainy

Polski Związek Niewidomych uruchomił infolinię dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z Ukrainy, które potrzebują wsparcia. Będzie ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8–14 pod nr tel.: 536 434 692.

Pracownicy PZN-u postarają się udzielić niezbędnych informacji na temat:

– numerów kontaktowych do placówek oferujących miejsca noclegowe,
– możliwości zapisania dziecka do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących,
– możliwości skorzystania z porady okulistycznej w Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej,
– numerów kontaktowych do innych placówek udzielających pomocy,
– innych spraw dotyczących pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym.

Польська Асоціація Сліпих (PZN) запустила гарячу лінію для людей з України з вадами зору, які потребують підтримки. Інфолінія працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 14.00 за номером телефону: 536 434 692. Співробітники Асоціації PZN будуть надавати необхідну інформацію щодо:

– номерів телефонів закладів, що пропонують житло,
– можливості зарахування дитини до спеціальної школи та освітніх центрів для сліпих та слабозорих дітей,
– можливості отримання офтальмологічної консультації в Центральній Реабілітаційно-лікувальній Клініці,
– контактів та даних інших служб надання допомоги,
– інших питань допомоги для сліпих та слабозорих людей.

Польское Общество Cлипых запустило горячую линию для жителей Украины, нуждающихся в поддержке. Горячая линия будет работать с понедельника по пятницу с 8-14 по телефону: 536 434 692. Работники ПЗН будут пытаться предоставить необходимую информацию по:

– контактные телефоны объектов, предлагающие жилье,
– возможность зачисления ребенка в специальные учебно-воспитательные центры для слепых и слабовидящих,
– возможность воспользоваться консультацией офтальмолога в Центр Клинике Реабилитации и Лечения,
– контактные телефоны других центров помощи,
– другие вопросы, связанные с оказанием помощи слепым и слабовидящим.

The Polish Association of the Blind has launched a helpline for people with visual disabilities from Ukraine who need support. It will be open from Monday to Friday from 8 am to 2 pm under phone number: 536 434 692. Our employees will try to provide all the necessary information on:

– contact numbers to establishments offering accommodation,
– possibility to enroll a child to special educational centers for the blind and visually impaired persons,

– possibility to sign for an ophthalmological consultation at the Central Rehabilitation and Treatment Clinic,
– contact numbers to other aid institutions,
– other matters related to helping the blind and visually impaired.

Info: pzn.org.pl, fot. pexels.com

Data publikacji: 31.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również