KOMUNIKAT KIG-R – Prezes Izby w składzie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Z dniem 29 lutego 2008 r. prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, Włodzimierz Sobczak, został powołany przez ministra pracy i polityki społecznej, Jolantę Fedak, na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wręczenia nominacji dokonał w dniu 3 kwietnia 2008 r. Jarosław Duda, sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Rada została powołana do życia ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. jako organ opiniodawczo-doradczy i pomocniczy ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Pełni szereg ważnych dla dialogu społecznego funkcji:

– stanowi formę udziału organizacji prorządowych w procesie decyzyjnym,

– służy artykulacji interesów reprezentowanego środowiska,

– jest formą współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,

– stanowi płaszczyznę prezentacji dorobku naukowo-badawczego w zakresie pożytku publicznego,

– stanowi szczególny element wśród instrumentów nadzoru nad organizacjami i działalnością pożytku publicznego.

Rada składa się z 20 członków, w tym 5 przedstawicieli administracji rządowej, 5 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział przedstawiciela KIG-R w Radzie stanowi istotny wyróżnik dla Izby jako organizacji nie tylko reprezentującej interesy swoich członków, firm zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy, ale także jako organizacji aktywnej i znaczącej w szeroko rozumianym dialogu społecznym w obszarze polityki społecznej.

Info: KIG-R

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również