Nowy skład rady nadzorczej PFRON

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powołała z dn. 8 marca 2022 r. nowy skład rady nadzorczej PFRON na lata 2022-2024.

Do zadań rady nadzorczej należy m.in. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu, opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON, dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu.

Skład rady nadzorczej PFRON na lata 2022-2024:
Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezes Rady Nadzorczej
Krzysztof Bączek – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych
Tomasz Chudobski – przedstawiciel Federacji Przedsiębiorców Polskich
Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
Renata Górna – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Dariusz Jadczyk – przedstawiciel Konfederacji Lewiatan
Przemysław Mamot – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Agnieszka Płoska – przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Anna Rajska-Pura – przedstawiciel Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Katarzyna Szarkowska – przedstawiciel Ministra Finansów
Joanna Torbé – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club

Info: PFRON

Data publikacji: 10.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również