Powstaną kolejne mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami w Podlaskiem

Kilkanaście osób z niepełnosprawnościami będzie mogło korzystać z tzw. mieszkań chronionych, które powstaną w powiecie sokólskim i gminie Giby – poinformował 17 lutego podczas podpisania umów wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Samorządy na ten cel otrzymały wsparcie w programu „Za życiem”.

Program „Za życiem” nadzoruje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W tym roku dotację z tego programu na powstanie tzw. mieszkań chronionych otrzymał w Podlaskiem powiat sokólski i gmina Giby.

Jak mówił przed podpisaniem umów wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, jednym z celów rządu jest zrównoważony rozwój społeczny. „Stąd też tak duży nacisk był i jest, i będzie kładziony na to, żeby dostrzegać te osoby ze szczególnymi potrzebami, żeby te osoby na różnych polach wspierać” – mówił wojewoda. Dodał, że w tym celu powstał m.in. program „Za życiem”, który – jak mówił Paszkowski – ma wspierać już istniejące programy i rozszerzać ich zakres, by wspierać rodziny, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także same osoby niepełnosprawne.

Paszkowski wskazał też, że konferencja odbywa się w obiekcie w Krynkach, w którym dzięki dotacji z programu „Za życiem” powstały mieszkania chronione i treningowe dla 11 osób. „Są to mieszkania dedykowane dla osób potrzebujących, niepełnosprawnych, ewentualnie z zaburzeniami psychicznymi, osobom, które opuszczają różnego rodzaju obiekty opiekuńcze i tutaj te osoby będą nabywały umiejętności” – mówił wojewoda.

Paszkowski powiedział, że na terenie województwa podlaskiego jest 25 takich obiektów, w których znajdują się miejsca dla ponad 70 osób. „Biorąc pod uwagę liczbę potrzebujących osób, to nie jest jeszcze liczba satysfakcjonująca” – podkreślił wojewoda i zaznaczył, że chodzi tu o obiekty prowadzone przez samorządy. Dlatego – jak dodał – cieszy fakt, że będą powstawały kolejne takie miejsce w powiecie sokólskim a także w gminie Giby.

W powiecie sokólskim kolejne mieszkanie chronione treningowe przeznaczone dla siedmiu osób powstanie w miejscowości Sieruciowce. Jak poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki, mieszkanie powstanie w budynku po byłej szkole podstawowej, a powiat otrzymał na ten cel ponad 2,5 mln zł.

Natomiast w Karolinie, w gminie Giby, powstanie mieszkanie chronione treningowe dla dwóch osób. Gmina otrzymała na ten cel 160 tys. zł dofinansowania. Mieszkanie powstanie w budynku po byłej szkole, gdzie znajdują się także utworzone przez gminę mieszkania, w których mieszkają repatrianci z Kazachstanu.

Podczas spotkania powiat sokólski podpisał też umowę na inny projekt w ramach programu „Za życie”. W miejscowości Suchowola zostanie utworzony dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Dom powstanie na poddaszu szkoły w tej miejscowości, będzie tam 26 miejsc. Powiat na tę inwestycję otrzymał ponad 1,5 mln zł. (PAP)

Sylwia Wieczeryńska, fot. pexels.com

Data publikacji: 18.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również