Zjazd koordynatorów ds. dostępności

Blisko 100 osób z całej Polski spotkało się 20 września w Warszawie, aby podzielić się doświadczeniami z pełnionych w swoich instytucjach i urzędach funkcji koordynatora do spraw dostępności. Spotkanie było również okazją do rozmowy o stanie realizacji programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju.

Głównym zadaniem koordynatora do spraw dostępności jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy. Jego rolą jest także tworzenie i wdrażanie planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności danej instytucji.

Funkcja ta została wprowadzona przepisami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. Koordynatora powinny obowiązkowo wyznaczać m.in. władze gmin, powiatów, regionów czy sądy. Osobę, która pełni taką funkcje można także spotkać w  instytucjach kultury czy szkołach.

Koordynator powinien być opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Musi monitorować czy podmiot spełnia wymagania ustawy, powinien ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny.

Zjazd koordynatorów ds. dostępności to kolejne spotkanie w tym gronie. Pierwsze, we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier, MFiPR zorganizowało online na wiosnę bieżącego roku. Oba spotkania wyraźnie pokazały potrzebę dzielenia się wiedzą i doświadczeń pomiędzy koordynatorami z różnych części kraju, działających w różnych podmiotach.

W trakcie wydarzenia reprezentanci organizacji pozarządowych zaprezentowali Planer pomagający w tworzeniu planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności. Narzędzie poprowadzi przez poszczególne elementy planowania działań związanych z wdrożeniem rozwiązań zapewniających dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową i pomaga uporządkować planowane przedsięwzięcia. I co równie ważne, wygeneruje harmonogram planowanych prac oraz szacowany budżet realizacji.

Inne narzędzie, tym razem służące samokontroli urzędu w zakresie realizacji zadań publicznych i dostępności zasobów lokalowych, zaprezentowali reprezentanci Urzędu Miasta w Gdańsku.

Jeszcze inne podejście związane z kontrolą stanu dostępności podmiotu publicznego pokazali realizatorzy projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWAD)”. Zaprezentowali kwestionariusz samooceną dostępności budynku ale też strefy dojścia do budynku i przestrzeni publicznej otaczającej ten budynek.

Ciekawym punktem spotkani było wystąpienie przedstawicieli Fundacji Kultury Bez Barier oraz Fundacji Integracji dotyczące sposobu budowania marki dostępności jako pozytywnego wyróżnika urzędu. Koordynatorzy mogli zapoznać się także z ofertą szkoleń prowadzonych nadal w projekcie „Akademia Dostępności”.

Duża aktywność uczestników spotkania to dowód na to że funkcja koordynatora  jest żywa , a osoby które ją pełnią chcą ze sobą współpracować i wprowadzać podmioty w których pracują na wyższy poziom dostępności.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 20.09.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również