Zjazd Przedkongresowy KZRSI i SN

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych został wybrany jako organizator wiodący Zjazdu Przedkongresowego Spółdzielni Inwalidów. Po raz kolejny, 19 października, reprezentowaliśmy branżę Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zrzeszonych jak i niezrzeszonych w naszym Związku.

Nasz Zjazd miał na celu wyłonić delegatów na VII Kongres Spółdzielczości , planowany w dniach 22-23 stycznia 2024 r. Celem Zjazdu było również wypracowanie stanowiska organizacji spółdzielczych w odniesieniu do tez programowych VII Kongresu Spółdzielczości.

Zjazd uświetnił swą obecnością Mieczysław Grodzki, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, prezentując kluczowe wyzwania jakie stoją przed spółdzielczością w Polsce. W wystąpieniu, podkreślił dobrą współpracę Związku i Rady oraz wspólne inicjatywy poczynione w ostatnim okresie na rzecz spółdzielni, a w szczególności spółdzielni inwalidów.

W wyborach mandat zaufania uzyskało 15 delegatów reprezentujących zrzeszone i niezrzeszone spółdzielnie inwalidów oraz delegat Związku.

Zjazd był też okazją, do zapoznania niezrzeszonych spółdzielni z realizowanymi przez KZRSI i SN działaniami na rzecz spółdzielczości inwalidów i zakładów pracy chronionej. Nasz Związek pozostał ostatnim z istniejących związków rewizyjnych branży spółdzielni inwalidów. Warto podkreślić niezłą frekwencję zrzeszonych spółdzielni jako symbol zainteresowania przyszłością spółdzielczości w Polsce.

Razem z wyłonionymi delegatami, mamy nadzieję zabiegać na Kongresie o wybór naszych przedstawicieli do Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Hubert Pora, fot. archiwum KZRSI i SN

Data publikacji: 26.10.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również