Znamy zwycięzców IV edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Wśród licznych konkursowych zgłoszeń zostały wyłonione te podmioty, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty oraz nagroda specjalna przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dziś w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z udziałem Minister Marleny Maląg oraz Sekretarza Stanu w MRiPS Stanisława Szweda.

– Podmioty ekonomii społecznej wychodzą naprzeciw człowiekowi, a więc, z jednej strony ekonomia, rachunek ekonomiczny, ale z drugiej strony pomoc i wyciągniecie ręki do ludzi, którzy potrzebują pomocy – mówiła minister Marlena Maląg.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundację Nowy Staw.

Wyróżnienie najbardziej zaangażowanych

Wśród laureatów konkursu znalazło się 12 podmiotów ekonomii społecznej, które reprezentują różne branże, np. gastronomiczną, edukacyjną, szeroko pojęte usługi, a także 3 jednostki samorządu terytorialnego, szczególnie angażujące się w działania związane z budowaniem kapitału społecznego i trwałego dostępu do usług społecznych.

Certyfikaty zostały przyznane w 5 kategoriach tj. debiut roku, najlepszy pracodawca, sukces rynkowy, przedsięwzięcie Podmiot Ekonomii Społecznej oraz społecznie odpowiedzialny samorząd. Minister Marlena Maląg wręczyła również nagrodę specjalną ministra rodziny i polityki społecznej Honoracie Szatanik – prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serowa Kraina w Rajczy. 

Kategoria I – Debiut roku

 • Spółdzielnia Socjalna GRUPA ALIVIO SPN.S – Zielona Góra, woj. lubuskie
 • Spółdzielnia Socjalna Etat – Konin, woj. wielkopolskie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Oczami Brata – Częstochowa, woj. śląskie 

Kategoria II – Najlepszy pracodawca

 • Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin – powiat sędziszowski, woj. podkarpackie
 • Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina – Żywiec, woj. śląskie
 • Fundacja Pro Aperte – powiat kutnowski, woj. łódzkie, 

Kategoria III – Sukces rynkowy

 • Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas – Siedlce, woj. mazowieckie
 • Spółdzielnia Socjalna “Ale Smacznie” – powiat kolski, woj. wielkopolskie,
 • Spółdzielnia Socjalna PRZEDSZKOLAKI TO MY – powiat nowosądecki, woj. małopolskie 

Kategoria IV – Przedsięwzięcie PES (podmiot ekonomii społecznej) sfinansowane ze środków zwrotnych EFS

 • KAMPU Spółdzielnia Socjalna w Krakowie – Kraków, woj. małopolskie
 • Spółdzielnia Socjalna Aktywni Tu i Teraz – powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
 • Fundacja Edukacja dla Przyszłości – Poznań, woj. wielkopolskie

Kategoria V – Społecznie odpowiedzialny samorząd

 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej – woj. śląskie
 • Gmina Miejska Hrubieszów – woj. lubelskie
 • Gmina Józefów – woj. lubelskie

– Dzisiejsza uroczystość oraz prezentacja Państwa dokonań jest najlepszym dowodem na to, że warto inwestować w sektor ekonomii społecznej. Gratuluję wszystkim wyróżnionym – podsumował sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Info i fot. MRiPS

Data publikacji: 27.10.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również