21 marca: Światowy Dzień Zespołu Downa

Święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania genotypowego z jakim borykają się te osoby, wyzwań życia społecznego, ale także ich wyjątkowości.
VI Bieg Kolorowej Skarpety. To już kolejna edycja wydarzenia, które organizuje Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Arka Noego, działająca od kilku lat w katowickiej dzielnicy Panewniki, przy ulicy Gromadzkiej. Bieg odbył się dokładnie 3 dni przed Światowym Dniem Zespołu Downa, obchodzonym 21 marca.

Wydarzenie już po raz szósty organizuje Fundacja Arka Noego, która prowadzi szkołę dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wśród uczniów szkoły znajdują się również dzieci z zespołem Downa. Bieg Kolorowej Skarpety to dobra okazja do wspólnej rekreacji połączonej z edukacją na temat zespołu Downa. Co roku odbywa się w okolicach Światowego Dnia Zespołu Downa. Udział w wydarzeniu mogą wziąć wszystkie osoby dorosłe. Jego hasło to: „Ubierz kolorowe skarpety i pobiegnij na rzecz osób z zespołem Downa”.

Biegacze mieli do pokonania dystans 3,21 km. Trasa wiodła leśnymi ścieżkami katowickich Panewnik i Ligoty. Można ją było pokonać biegiem, marszem lub spacerem. Podczas biegu nie była prowadzona żadna klasyfikacja. Nie było pomiaru czasu ani opłat startowych.

Dystans biegu, a także data Światowego Dnia Zespołu Downa nie są przypadkowe. 21.03 oraz 3,21 nawiązują do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów

Wszyscy, którzy ukończyli bieg, byli jego zwycięzcami i otrzymali pamiątkowe medale. Uczestnicy Biegu Kolorowej Skarpety nie ponosili żadnych opłat startowych. Mogli natomiast wesprzeć Fundację Arki Noego zbierającej pieniądze na rozbudowę budynku szkoły poprzez dobrowolne datki wrzucane do skarbonki.

– Ideą Biegu Kolorowej Skarpety jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy i akceptacji osób z zespołem Downa, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej tej wady genetycznej, propagowanie praw i dobra ludzi z Zespołem Downa oraz integracja z nimi, a co za tym idzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie – powiedziała Magdalena Skorupa-Grajner, prezes Fundacji Arka Noego.

NSSP „Arka Noego” w Katowicach działa od 2014 roku. Lekcje prowadzone są w taki sposób, by przekazywać informacje będące jak najbliżej realnego życia. Na matematyce dzieci uczą się liczyć pieniądze, potem idą do sklepu i robią zakupy, na biologię chodzą do ogrodu zbierać rośliny, które oglądają potem pod mikroskopem.

Oprócz bloku dydaktycznego placówka gwarantuje uczniom dostęp do wszelkich zajęć dodatkowych / terapeutycznych, które na danym etapie rozwoju są im potrzebne. Nauka w placówce jest bezpłatna, zajęcia dodatkowe także nie wymagają dopłaty. Rekrutacja do szkoły przebiega w sposób ciągły.

Zobacz galerię…

Ewa Maj, fot. Fundacja Arka Noego

Data publikacji: 21.03.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również