Konkurs plastyczny „Cztery pory roku”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pt. „Cztery pory roku".

Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Do Konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja.

Każda placówka może zgłosić po dwie prace z każdej kategorii (malarstwo i witraż, grafika i rysunek, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja), tj. w sumie do 8 prac.
Termin składanie prac: najpóźniej do 20 maja 2010 r.
Miejsce przesyłania prac: Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwe dla siedziby jednostek zgłaszających prace do Konkursu
W każdej ze wskazanych kategorii prac, przewidziano nagrody pieniężne dla placówek, zgłaszających pracę: I miejsce 6 000 zł, II miejsce 5 000 zł, III miejsce 4 000 zł, wyróżnienie 3 000 zł.

Więcej informacji na temat konkursu w regulaminie konkursu na stronie: www.pfron.org.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również