Konkursy FSON – literacki i plastyczny

Konkursy FSON - literacki i plastyczny

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVII Ogólnopolski konkurs literacki prozy i poezji dla osób niepełnosprawnych oraz XI Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.

17 ogólnopolski konkurs literacki prozy i poezji
dla osób niepełnosprawnych

Organizator: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
tel. 12-636-85-84; 605-239-550; e-mail: fson@idn.org.pl; www.idn.org.pl/fson

kra_fu_szt

Tematyka utworów dowolna.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
prozy – nowele, opowiadania, reportaże, eseje – do 5 stron maszynopisu
poezji – zestaw do trzech wierszy

Każdy uczestnik konkursu może przesyłać tylko po jednym zestawie prozy i poezji.

Utwory oznaczone godłem, w trzech egzemplarzach (w miarę możliwości również na dyskietce lub CD), należy przesłać do 31 maja 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków, ul. Królewska 94

Do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą:
imię i nazwisko, adres, nr PESEL, kopię orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności, rodzaj niesprawności.

Fundacja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w prasie i wydawnictwach pokonkursowych.

 

XI Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych

Celem Biennale jest propagowanie i promocja twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne uprawiające amatorsko lub profesjonalnie niżej wymienione dziedziny twórczości.
Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
– dzieci i młodzież (urodzeni po 1 stycznia 1993 roku)
– dorośli
Konkurs dla dorosłych odbywa się w dwóch dyscyplinach:
– malarstwo
– grafika i rysunek
Temat i technika prac są dowolne, wymiary prac nie mogą przekraczać 150 cm (suma dwóch boków wysokość plus szerokość). Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu do trzech prac w każdej kategorii.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie należy wysłać kartę uczestnictwa (nie należy przysyłać prac) zawierającą:
dane osobowe (imię i nazwisko, pesel, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, kserokopię orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności, wykształcenie, informację o przebiegu działalności twórczej)
zdjęcie pracy formatu 13×18 cm lub wydruk komputerowy
opis pracy (tytuł, format, technika, rok wykonania).
W przypadku zgłoszenia trzech prac należy przysłać do każdej z nich oddzielny egzemplarz karty uczestnictwa.

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń na adres:
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków, ul. Królewska 94
upływa z dniem 30 lipca 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Zgłoszenia można również dostarczać od poniedziałku do piątku, od 11.00 do 17.00, do Galerii „Stańczyk”, Kraków, ul. Królewska 94.
Jurorzy na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybiorą prace do drugiego etapu konkursu.
Jury oceni nadesłane prace – przyzna nagrody i wyróżnienia.
Wszystkie prace, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu zostaną nagrodzone ekspozycją na wystawie pokonkursowej.

Udział w konkursie stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną popularyzację i promocję prac konkursowych w kraju i za granicą.
Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac w prasie, katalogu Biennale oraz wydawnictwach pokonkursowych.

 

 

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również