Pozytywny trend w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Pozytywny trend w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Ostatnie dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS) potwierdzają pozytywny trend w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

W III kw. 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc. i tym samym osiągnął wartość dotychczas nienotowaną. Wzrost aktywności zawodowej był pochodną wzrostu zatrudnienia– wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym również osiągnął rekordową wartość i wyniósł 28,2% proc. Stopa bezrobocia tych osób utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału, kiedy spadła do wartości – 6,8 proc.

W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (III kw. 2017 r.) obserwuje się wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 pkt proc., wskaźnika zatrudnienia o 0,7 pkt proc. oraz spadek stopy bezrobocia o 1,2 pkt. proc.

W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2016 zmiany wyglądają następująco:
– wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 3,7 pkt proc.;
– wzrost wskaźnika zatrudnienia o 4,3 pkt proc.;
– spadek stopy bezrobocia o 3,1pkt proc.

Szczegółowe dane z BAEL

Info: BON
Data publikacji: 18.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również