Naukowa Sieć Kardiologiczna umożliwi prowadzenie badań w zakresie leczenia pacjentów

Kardiolodzy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zaprezentowali 26 marca Naukową Sieć Kardiologiczną. Jest to nowatorskie przedsięwzięcie, które umożliwia prowadzenie nowoczesnych badań w zakresie leczenia pacjentów z obszaru chorób sercowo-naczyniowych.

– Połączyło się pięć klinik kardiologii, kardiochirurgii, intensywnej terapii i mamy w bazie ponad 490 tysięcy pacjentów – powiedział podczas konferencji prasowej kierownik kliniki kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior.

Dane dostępne w sieci kardiologicznej w połączeniu z obserwacją odległą stanowić będą narzędzie analityczne, umożliwiające prowadzenie badań oryginalnych, implementację wytycznych towarzystw naukowych do codziennej praktyki oraz ocenę kuteczności wdrażanych terapii.

– Możemy badać w realnym życiu nowe technologie, które są wdrażane, nowe formy terapii farmakologicznej, dokładnie określając w rokowaniu odległym na przykład częstość występowania udarów mózgu, zawału serca, hospitalizacji z powodu zawału serca, śmiertelności, jak również liczby wizyt w poradniach POZ czy w poradniach specjalistycznych – wyjaśnił dr Gąsior.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego i poprawy jakości leczenia. W sieci stworzono narzędzia do pozyskiwania danych naukowych bezpośrednio z systemów informatycznych szpitali, które zdecydowanie skracają czas od postawienia hipotezy do otrzymania wyników.

Stronami porozumienia są: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCZ), Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach (GCM) i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM).

– To jest potencjał, który może również funkcjonować w skali europejskiej, bo populacja Metropolii jest bardzo liczna i tym samym mamy bardzo dużo pacjentów kardiologicznych.

Większość z nich jest leczona w tych ośrodkach wyspecjalizowanych i dobrych. My możemy pokazać, co się z nimi dzieje, dlaczego byli leczeni, jak byli diagnozowani. To niewątpliwie ma unikalny charakter w Polsce i porównywalne z tymi w Europie – powiedziała prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej SUM prof. dr hab.n.med. Katarzyna Mizia-Stec.

Każdy pacjent znajdujący się w sieci ma opisanych ponad 1000 cech, dzięki czemu lekarzom łatwiej będzie porównywać wyniki. Korzystanie z sieci umożliwi również prowadzenie badań naukowych.

Z sieci będą mogli korzystać również młodzi naukowcy, studenci, doktoranci. Stworzona Naukowa Sieć Kardiologiczna może być również źródłem wiedzy dla zarządzających systemem opieki zdrowotnej oraz towarzystw naukowych.

– Zwiększa się też potencjał współpracy międzynarodowej i współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami – dodał dr Gąsior. (PAP – Nauka w Polsce)

Julia Szymańska, fot. SCCS Zabrze

Data publikacji: 28.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również