Tworzy się zespół ds. opracowania systemu orzekania

Tworzy się zespół ds. opracowania systemu orzekania

Ukazało się Zarządzenie nr 6 prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r., na mocy którego tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.

Jest on organem pomocniczym prezesa Rady Ministrów.
Jego przewodniczącym będzie przedstawiciel ministra rodziny, pracy i polityki społecznej; a w jego skład wchodzić będą przedstawiciele dziewięciu resortów, ZUS i KRUS.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, w szczególności:
1) przedstawicieli:
a) Naczelnej Izby Lekarskiej,
b) Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego,
c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) ekspertów.

Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie analizy funkcjonowania systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy w kontekście ich spójności i konieczności koordynacji działań lub możliwości ich zintegrowania;
2) opracowanie projektu założeń do ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy;
3) opracowanie projektu ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy po przyjęciu założeń przez Zespół;
4) opiniowanie rozwiązań dotyczących systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy wypracowanych w ramach działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Zakończenie prac Zespołu nie może nastąpić później niż do dnia 31 marca 2018 r.
Info: KPRM, oprac. kat

Data publikacji: 06.02.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również