Szeroka oferta poznańskiego Startu

Sportowe Stowarzyszenie START w Poznaniu zaprasza do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Wielspin" w Wągrowcu na Warsztaty Motywacyjno-Doradcze z zakresu doradztwa zawodowego, oddziaływania psychologicznego i poradnictwa prawnego w ramach jesiennej edycji projektu „Aktywny Start - Aktywne Życie". Uczestnicy warsztatów będą mogli po ich zakończeniu uczestniczyć w jednym z kursów: prawa jazdy kat. B, instruktora sportu lub w komputerowym, w trakcie dalszego 14-dniowego bezpłatnego pobytu w Wągrowcu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z całej Polski z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku w wieku 18-60 lat, niepracujące.

Start zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe na integracyjne obozy i turnusy w lecie – takie jak: Sportowa Szkoła Przekraczania Barier – Ośrodek Wypoczynkowy WOLA k. Żnina, Turnus Aktywnej Rehabilitacji „Integra 2011″ w Wągrowcu.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – na ww. turnusy mogą uzyskać dofinansowanie przyznawane przez Powiatowe/Miejskie Centra Pomocy Rodzinie.

Zainteresowani znajdą więcej informacji pod adresem: www.start.org.pl; e-mail: start@start.org.pl, ewentualnie pod nr telefonu: 61 8483189 lub 61 8411059.

Przy Stowarzyszeniu od 2009 r. działa także sekcja kajakarstwa osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Ta nowa dyscyplina paraolimpijska – ustanowiona przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski IPC w grudniu 2010 r. – rozwija się bardzo dynamicznie. Na 2011 r. został opracowany program szkolenia zakładający szybki rozwój tej dyscypliny poprzez np. wspólne zgrupowania w miesiącach wakacyjnych, a przede wszystkim plany startowe, m.in. w mistrzostwach Europy w Belgradzie, mistrzostwach świata w Szeged.

Więcej informacji dla zainteresowanych współpracą z sekcją przy Stowarzyszeniu pod nr telefonów: 605592684 – trener Izabela Dylewska lub 505186845 – Paweł Łukaszewicz, kierownik sekcji.

Oprac. IKa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również