Nowe artykuły

 • Bestiariusz pogranicza

  Bestiariusz pogranicza

  Pod tą nieco tajemniczą nazwą kryje się inicjatywa trzech współpracujących organizacji z Górnego Śląska. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom" Pokochaj mnie" z Gorzyczek, Fundacji „ Kocham Swoje Życie" z Piekar Śląskich, i Śląskiego Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Mysłowic.
 • To był wielki blues!

  To był wielki blues!

  Za nami już XIII edycja koncertu Blues dla Niepełnosprawnych, wydarzenia organizowanego przez Starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śl. Impreza odbyła się 14 września w Ośrodku Wypoczynkowym „Olza" w Olzie. Przed sceną zebrała się publiczność złożona z osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów z 36 ośrodków i placówek terapeutycznych z całego woj. śląskiego.
 • Zabójczy duet

  Zabójczy duet

  XVI edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca"
 • Podpisano porozumienie między RPP i PFRON

  Podpisano porozumienie między RPP i PFRON

  Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i p.o. prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich podpisali 21 września porozumienie o współpracy. Jego głównym celem jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie świadomości praw pacjentów, w tym z niepełnosprawnościami.

Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.