Nowe artykuły

 • Budownictwo godne naśladowania

  Budownictwo godne naśladowania

  Rozstrzygnięta została jedenasta edycja konkursu architektonicznego „Kraków bez barier" organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa. Inicjatywa promuje budownictwo dostępne dla wszystkich, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych i rodziców z wózkami.
 • Małopolskie testowanie innowacji

  Małopolskie testowanie innowacji

  Trwają testy innowacyjnych metod wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. To rozwiązania zgłoszone w ramach pierwszego naboru do projektu grantowego Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (MIIS). Najlepsze pomysły wejdą do powszechnego użycia, a już wkrótce będą przyjmowane kolejne wnioski od potencjalnych innowatorów. W tej grupie mogą być m.in. osoby fizyczne.
 • Nowelizacja prawa dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych – wciąż niekorzystna dla pracodawców

  Nowelizacja prawa dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych – wciąż niekorzystna dla pracodawców

  Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obecne brzmienie projektu, w stosunku do wersji, jaka została opublikowana we wrześniu br., jest zdecydowanie korzystniejsze dla pracodawców i bardziej racjonalne z punktu widzenia rynku pracy osób z niepełnosprawnością.
 • Nic o nas bez nas – wybrzmiało w Parlamencie Europejskim

  Nic o nas bez nas – wybrzmiało w Parlamencie Europejskim

  Nothing about us without us! - Nic o nas bez nas! To hasło przewodnie podczas obrad IV Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych, który się odbył w Brukseli 6 grudnia.

Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON