Nowe artykuły

 • Ruszyła X. edycja Marcin Gortat Camp

  Ruszyła X. edycja Marcin Gortat Camp

  Fundacja Marcina Gortata MG13 kolejny raz organizuje obozy treningowe koszykówki na wózkach, adresowane głównie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Tegoroczne wydarzenie ma charakter wyjątkowy, bowiem obchodzona jest X., jubileuszowa edycja Marcin Gortat Camp, która będzie poniekąd podsumowaniem 10 lat działalności.
 • Zmiany w programie PRFON „Stabilne zatrudnienie..."

  Zmiany w programie PRFON „Stabilne zatrudnienie..."

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej wprowadzone zostały zmiany do programu „Stabilne zatrudnienie –osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", których celem jest uproszczenie trybu realizacji programu i wyjście naprzeciw zgłaszanym do PFRON propozycjom ułatwiającym skorzystanie z programu zainteresowanym podmiotom.
 • Łatwiejszy dostęp do terapii ratujących życie

  Łatwiejszy dostęp do terapii ratujących życie

  Dostęp do terapii niestandardowych będzie możliwy od 23 lipca. Minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta – przewiduje nowa regulacja.
 • Konkurs na wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy

  Konkurs na wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON