Nowe artykuły

 • Przyroda jest lekarstwem na wszelkie choroby

  Przyroda jest lekarstwem na wszelkie choroby

  Biofilia stanowi podstawę pozytywnych reakcji ludzi na przyrodę. Definiuje się ją jako „potrzebę poczucia wspólnoty z innymi organizmami żywymi". Znaczy to, że istoty żywe mają wrodzone poczucie wspólnoty ze światem przyrody, która jest potrzebna dla prawidłowego rozwoju nas jako jednostek.
 • Małopolska o krok od testowania innowacji

  Małopolska o krok od testowania innowacji

  We wrześniu zostaną dofinansowane pierwsze pomysły w ramach projektu grantowego Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Dzięki temu rozpoczną się sześciomiesięczne testy innowacyjnych rozwiązań dotyczących usług opiekuńczych. Najlepsze metody wsparcia osób zależnych i ich opiekunów wejdą do powszechnego użycia.
 • Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych wymaga zmiany

  Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych wymaga zmiany

  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są obecnie analizy możliwych do wprowadzenia zmian w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz opiekunów.
 • Kraków Business Run – nowa trasa, nowy rekord

  Kraków Business Run – nowa trasa, nowy rekord

  Już 3 września Kraków Business Run wystartuje, by pomóc stanąć na nogi osobom po amputacjach i z niepełnosprawnością ruchową. Organizatorzy właśnie poinformowali o zmianie dotychczasowej trasy oraz o planowanym przyjęciu dodatkowych drużyn na listę startową.

Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON