Nowe artykuły

 • Konkurs „Lider Dostępności" 2019 – zgłoszenia tylko do 25 marca!

  Konkurs „Lider Dostępności" 2019 – zgłoszenia tylko do 25 marca!

  Jeszcze tylko do 25 marca przyjmowane są zgłoszenia do 4. edycji konkursu „Lider Dostępności" pod honorowym patronatem prezydenta RP. Są w nim nagradzane obiekty i przestrzenie zaprojektowane lub zmodernizowane z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zwycięzców poznamy 8 maja podczas gali finałowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
 • Wspomnienie o doktorze Tadeuszu Majewskim (1931 – 2018)

  Wspomnienie o doktorze Tadeuszu Majewskim (1931 – 2018)

  Tadeusz Majewski był wybitną postacią, zasłużoną dla światowego ruchu na rzecz rozwoju rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz rehabilitacji niewidomych i głuchoniewidomych, związaną z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem. Zmarł w dniu 1 maja 2018 roku w Warszawie w wieku 87 lat.
 • Sejm za nowelą ustaw dot. uprawnień kombatantów i osób represjonowanych

  Sejm za nowelą ustaw dot. uprawnień kombatantów i osób represjonowanych

  Sejm przyjął 15 marca nowelę ustaw dotyczących uprawnień kombatantów i osób represjonowanych. Zakłada ona m.in. przyznanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej i poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących tzw. żołnierzom-górnikom.
 • W Tokio zaprezentowano roboty, które pomogą uczestnikom igrzysk

  W Tokio zaprezentowano roboty, które pomogą uczestnikom igrzysk

  W Tokio zaprezentowano roboty, które będą pomagać osobom z niepełnosprawnością, jak również sportowcom i kibicom w czasie przyszłorocznych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w stolicy Japonii.

Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.